Co ważne, kompleksowy program rehabilitacji może być konieczny, nawet dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową przyjętych na oddział hospicyjny lub paliatywny; Nic dziwnego, że pacjenci z najwyższym stopniem zgodności z programem mają zwykle korzystniejsze wyniki.
W niewielkim badaniu z 2019 r. (45 pacjentów) ambulatoryjnej rehabilitacji onkologicznej wśród osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych  zbadano wpływ terapii zajęciowej i fizjoterapeutycznej u pacjentów, u których w ciągu pięciu lat zdiagnozowano raka, co wiązało się z co najmniej jednym deficytem funkcjonalnym (65 procent było w aktywnym leczeniu raka, a 49 procent miało raka w stadium 3 lub 4). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do schematu ambulatoryjnej terapii fizjologicznej i zajęciowej ze ścisłą obserwacją lub do zwykłej opieki bez obowiązkowej rehabilitacji, dobrym sposobem jest Warszawa rehabilitacja domowa. Głównym wynikiem był stan funkcjonalny mierzony za pomocą Skali Rozszerzonej Aktywności Życia Codziennego. Do drugorzędnych wyników należały: system informacyjny dotyczący pomiarów wyników zgłaszanych przez pacjentów – globalny stan zdrowia psychicznego i fizycznego, zdolność do uczestniczenia w rolach społecznych, sprawność fizyczna i oczekiwania dotyczące aktywności oraz poczucie własnej skuteczności, czasem doskwiera https://fizjoarena.pl/dyskopatia-ledzwiowa-objawy-leczenie/. Chociaż w przypadku nie osiągnięto istotności statystycznej, wyniki pokazały, że usługi terapii zajęciowej i fizjoterapeutycznej mogą pozytywnie wpływać na oczekiwania dotyczące aktywności i poczucie własnej skuteczności.

Inne choroby – w przypadku pacjentów z różnymi chorobami nienowotworowymi, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność serca i stwardnienie zanikowe boczne, istnieją przekonujące dowody na to, że rehabilitacja odgrywa kluczową rolę w leczeniu objawów i ogólnej poprawie . Większość danych pomocniczych pochodzi z serii retrospektywnych i niekontrolowanych badań prospektywnych, w których wyniki porównano przed i po rehabilitacji; podjęto kilka badań klinicznych.
Przewlekłe choroby układu oddechowego. Opieka paliatywna i rehabilitacja oddechowa są ważnymi elementami zintegrowanej opieki nad pacjentami z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi jak śródmiąższowa choroba płuc, które mogą znacznie poprawić duszność i tolerancję wysiłku, zmniejszyć niepokój