Underwear

Underwear

Miłość to nie bieliz­na, nie zmienia się jej codziennie. „

” Love is not underwear, do not change it every day.”

Bielizną stanowi nieodłączny element każdej, kobiecej garderoby. Jej początki sięgają czasów starożytnego Egiptu. Miała ona wówczas bardzo prostą formę tuniki, a noszona było tylko i wyłącznie przez kobiet majętne.
Z upływem czasu panie prowadzące aktywny i sportowy styl życia owijały swój biust długim pasem materiału. Ten właśnie pas stanowił prototyp współczesnego biustonosza.
Z upływem wieków bielizna zmieniała swoją formę. Stawała się nieco bardziej odważna, a także komfortowa.
Pierwsze majtki dla kobiet pojawiły się natomiast we Włoszech w XVI wieku. Miały one postać długich kalesonów. Z upływem lat były one nieco bardziej zdobione.
Jednak największe zmiany w tym zakresie przyniósł wiek XVIII, w którym pojawiły się gorsety. Stały się one szalenie modne, ponieważ w łatwy sposób pozwalały uzyskać osią talię, która w ówczesnym okresie cieszyła się niesamowitą popularnością.
Pierwszy odpowiednik biustonosza został opatentowany przez Henry’ego Leshera w XIX, w Stanach Zjednoczonych.
W kolejnych stuleciach dokonywały się kolejne zmiany . Poza funkcją praktyczną miała ona także funkcję ozdobną. Niestety jej wadą wciąż był jej ciężar.
Ten problem został rozwiązany w wieku XX, w którym bieliznę zaczęto szyć także z bawełny. Dzięki temu była ona lekka i stała się naturalnym elementem każdego stroju.
Z czasem producenci  bielizny zaczęli wprowadzać kolejne ewolucje i innowacje, które zaspokajają kaprysy i zachcianki współczesnych kobiet.

<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/24eyyx3.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Lingerie is an integral part of each, woman’s wardrobe. Its origins date back to ancient Egypt. The underwear  had  during that time the very simple form tunics and it was worn only by affluent women.Over time, women leading an active and sporty lifestyle to wrap your bust long strip of material. This particular strip was the prototype of the modern bra.Over the centuries, linen changed its form. It became a little more brave, and comfortable.First panties for women appeared  in Italy in the sixteenth century. They had a  form of long pants. Over the years they have been a bit more decorated.But the biggest changes in this respect brought the eighteenth century, which appeared corsets. They have become extremely fashionable as it easily allowed to get axis deck, which at that period of time enjoyed incredible popularity.The first equivalent bra was patented by Henry Lesher in the nineteenth century in the United States.In the following centuries, were taking place successive changes . In addition to the practical function it also had a decorative function. Unfortunately, her flaw was still her weight.This problem was solved in the twentieth century, which began to sew underwear by using cotton. As a result, it was light and become a natural part of any outfit.Over time, the producers of underwear started to introduce further evolutions and innovations that cater to the whims and desires of today’s women


 

model : me
underwear : Victoria’s secret , H&M

 
 
 
 
 

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *