Travels – Ukraine – Part 2 – Shevchenkivs’kyi Hai and playground of Yard of Lost Toys

Travels – Ukraine – Part 2 – Shevchenkivs’kyi Hai and playground of Yard of Lost Toys
„Ukraine is green

in the bottom and on the skies, from Pripyat to Lviv; God, if I wanted to go there again”” Ukraina jest zielona

w dole i na nieboskłonach,

od Prypeci, aż po Lwów;

Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.”

 Dzisiaj, po krótkim weekendowym pobycie w UK prezentuję Wam ostatnią notkę dotycząca naszego  krótkiego pobytu we Lwowie. Tak jak Wam ostatnio obiecałam  pokażę Wam w niej dwa miejsca, które podczas wizyty w tej części Ukrainy z pewnością warto zobaczyć.
Pierwszym z nich jest mieszczący się przy ulicy Czernecha Hora –  Skansen Muzeum Architektury Ludowej zwany  Gajem Szewczenki (bez problemu dojedziecie tam tramwajem).
Teren skansenu zajmuje około 50 hektarów, gdzie  pośród lasów rozmieszczone są na całym terenie  różnego rodzaju budynki mieszkalne oraz sakralne. Każdy z nich ma swojego, ubranego w ludowy strój opiekuna, i to właśnie od niego możecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat konkretnego domu czy kościoła, który właśnie w danym momencie zwiedzacie. Większość budynków jest bowiem otwarta dla turystów i dzięki temu możecie  zobaczyć jak się kiedyś żyło. W niektórych z domów z pewnością będziecie świadkami życia codziennego. Możecie zatem natrafić na pana, który wybija monety, panią lepiącą pierogi czy też osobę, która specjalnie dla Was zagra oraz zaśpiewa ukraińskie pieśni.
Na wejściu przy zakupie biletu otrzymacie także mapę, która ułatwi Wam poruszanie się na całym terenie skansenu.
***

Today after short weekend trip in UK I present you the last note about our short visit in Lviv. Just as I promised you last time, I will show you two places, which during the visit in this part of Ukraine are definitely worth to see.
The first of them is located at Czernecha Hora Street – the Open-Air Museum of the People’s Architecture called Shevchenkivs’kyi Hai (you can get there by street car easily).
The area of ​​the open-air museum occupies about 50 hectares, where, among the forests, you can find various types of residential and sacral buildings they are spreading all over the area. Each of them has their own guardian dressed in folk local clothes, and exactly from them you can learn more about a particular house or church that you are visiting at the moment. Most of the buildings are open to tourists and thanks to that you can see how it used to live there. In some of the houses you will certainly be witnesses of everyday life situations. So you can come across a gentleman who knocks out the coins, a lady making dumplings or a person who will play and sing especially for you the Ukrainian songs.

At the entrance when you buy the ticket, you will also receive a map that will help you navigate around the museum.

   

one of the wooden sculptures – Eve – jedna z drewnianych rzeźb  o imieniu Ewa 

Pan wybijający monety
A man who knock out the coins :-)

       

next to the well/ obok studni

one of the indoors – some kind of tools that those people used to use
jedno z wnętrz pokazujące zestaw narzędzi używanych dawniej przez ludzi :-)

Host of one of the houses deep in forest – he told us a lot of very interesting stories and also for goodbye he sung for us couple of folk songs.
Opiekun jednej z chat położonej w głębi lasu – opowiedział nam kilak interesujących historii a także na pozegnanie zaśpiewał nam kilka ludowych piosenek

inside the classroom in local school/ wnętrze klasy w lokalnej szkole

inside the house/ wnętrze jednego z domów

Drugim  miejscem, które chciałabym Wam pokazać –  jest ukryte, zniszczone podwórze zwane podwórkiem opuszczonych zabawek. Sprawia ono  dość przygnębiające ale i w pewien sposób także przerażające wrażenie. Zresztą zobaczcie sami :-)


The second place that I would like to show you – is a hidden,

destroyed courtyard called the yard of lost toys. It makes quite depressing but
also creepy impression.  Anyway, see for
yourself :-)

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *