Travels- Lifestyle – Scuba diving

Travels- Lifestyle – Scuba diving

Diving through the ocean`s cold
Darkness covering my soul
In this silence of my own
Water tomb, my ever home”
„Nurkując przez zimny ocean
Ciemnośćpokrywa moją duszę
W tej ciszy w mojej samotności
Wodny grób, mój wieczny dom”
Podczas mojego pobytu w Izraelu miałam szansępo raz pierwszy w życiu profesjonalnie nurkować.
Zawsze (ponieważjestem fankąsportów ekstremalnych) kusiło mnie, aby to zrobići była to jedna z rzeczy, która od dłuższego  czasu znajdowała się na mojej tzw. bucket list. Morze czerwone, pełne niesamowitych stworzonek wodnych oraz niezwykłej rafy koralowej było idealnym miejscem, aby zrobić to po raz pierwszy w życiu. 
During my stay in Israel, I had the opportunity to dive professionally for the first time in my life.

Always (because I am a fan of extreme sports) I wanted to do it and it was one of those things that since a long time I had on my so-called. bucket list. The red sea, full of amazing water creatures and an unusual coral reef was the perfect place to do it for the first time in my life.


Ponieważ nie robiłam tego nigdy wcześniej, zanim  więc z pełnym ekwipunkiem zanurzyłam  się po raz pierwszy przeszłam wraz z instruktorem ( w moim przypadku byłto niesamowity Avner Efrati) teoretyczne szkolenie dotyczące użycia sprzętu, sygnalizacji podwodnej w razie gdyby pod wodąpojawiły sie jakiekolwiek problemy.

Because I never did it before, so before I fully immersed myself with the full equipment I had with with the instructor (in my case it was an amazing Avner Efrati) theoretical training about how  to use of underwater equipment and how to behave in situation if under the water  I will be have any problems.

Po szkoleniu pojechaliśmy w miejsce znajdujące się tuż przy granicy z Egiptem gdzie po raz pierwszy w życiu po krótkim treningu oddychania tym razem w warunkach wodnych znalazłam się w podwodnym świecie i totalnie się w tym uczuciu bycia tam zakochałam. Porównałabym to do latania tyle, że pod wodąw otoczeniu pływających  dookoła ryb oraz różnorodności rafy koralowej. Ogólnie – cośniesamowitego. Jużteraz wiem, że z pewnością nie był to mój ostatni raz i czekam na wolny moment, aby rozpocząćkurs Padi tak aby w przyszłości móc już nurkować samodzielnie.
After the training, we went to a place located near the border with Egypt where for the first time in my life after a short breathing training this time in water conditions I have dived into the underwater world and I fell in love with this feeling of being there. I would compare it to the flying but flying under water surrounded by fish floating around and the diversity of the coral reef. Overall – it was something amazing. I already know that it certainly was not my last time and I am looking forward for a free moment to start to make the Padi course so thanks for them in the future I will be can dive on my own.


Niestety nie mam swoich zdjęćz tej podwodnej przygody ( tużprzed zanurzeniem wysiadła bateria w aparacie), ale aby przybliżyćWam piękno tego podwodnego świata podzielęsięz Wami kilkoma zdjeciami wykonanymi przez mojego instruktora Avnara.
Unfortunately, I do not have my own photos from this underwater adventure (just before we start to divethe battery got off the camera), but to bring you closer to the beauty of this underwater world, I will share with you some photos taken by my instructor Avna
Centrum Scuba Diving, z którego korzystałam :-)
Centre od scuba dining that I have used :-)
Ahla!
Haela 4
Eilat
+972 54-808-0185

Israel

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *