Projector photo shoots

Projector photo shoots

„Stać się człowiekiem to sztuka. ”

                                                                                                              ”Becoming a man is art.”

Some months ago together with photographer Bartek we made a quite original photoshoots. Bartek wanted to use this kind of special shadow effect and in my opinion he did it. On the pictures below you can admire the final results :-)

<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/1hv9mq.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
before  photo shoot
 

Kilka miesięcy temu razem z fotografem Bartkiem stworzyliśmy oryginalną sesję zdjęciową. Bartek chciał wykorzystać specjalny efekt cienia i w mojej opinii mu się to udało. Na zdjęciach poniżej możecie podziwiać finalny rezultat :-)


 
„Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je odkryć. „
„Each of us has beauty. The trick is knowing how to discover them.”


<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/2hoaiqr.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 

„Sztu­ka jest wy­cin­kiem rzeczy­wis­tości widzianym przez tem­pe­rament artysty.  „
Art is a slice of reality seen through the artist’s temperament.”

 

 
 
 
 
„Żyć to przek­ształcać siebie w dzieło sztuki.   „
To live is to transform yourself into a work of art.

 

 
 
 
 
 
 

 

„Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.    „
Beauty in things mortal passes, but not the beauty of art.”

 

 
 
 
 

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *