Lifestyle- Safe the planet – Angry Earth / Chrońmy planetę – wkurzona Ziemia

Lifestyle- Safe the planet – Angry Earth / Chrońmy planetę – wkurzona Ziemia
Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.
 To znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, 
nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni.
 To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. 
To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata.”
– Antoine de Saint-Exupéry

To be a man is to be responsible.
It’s to know the feeling of shame in the time of misery,
even this misery we are not guilty of.
It’s to feel the pride of victory won by colleagues.
It feels like laying a brick to participate in building the world.”
– Antoine de Saint-Exupéry

Angry Earth – toksyczna relacja planety Ziemia oraz człowieka

Niedawno trafiłam na Instagramie na niezwykły profil @angryearth. Za pomocą prostych rysunków artysta Frantisek Czanner prezentuje toksyczną relację naszej planety Ziemi z bytami ludzkimi. Żaden z rysynków nie wymaga słów, ponieważ przekaz każdego z nich jest nad wyraz oczywisty.
Mnie zachwyciła ich prosta forma, bogata tematyka oraz treść skłaniająca do refleksji. 

Proste obrazy w pewien sposób pokazują prawdę na temat tego wszystkie co uczyniliśmy i wciąż czynimy naszej planecie. Artysta za pomocą rysunków ( przynajmniej u mnie) skutecznie wywołuje w człowieku poczucie winy i sprawia,ze dodatkowo chce sie dla naszej planety zrobić cos dobrego.

Miejmy nadzieję,że wraz ze wzrostem świadomości dotyczącym róznych aspektów ekologicznych doczekamy się rysunków autora z serii Szczęśliwa Ziemia.

***


Angry Earth – toxic realtion betwwen Earth planet and human being

Recently, I have found  on Instagram  an unusual @angryearth profile. Using simple drawings, the artist Frantisek Czanner presents the toxic relationship of our planet Earth with human beings. None of the drawings requires words, because the message of each of them is extremely obvious.

I was impressed by their simple form, rich subject matter and the content that consider us to serious reflections.

Simple images in some way show the truth about all that we have done and we are still doing to our planet. By drawings (at least at my case), the artist effectively make us guilty and at the same time makes us want to do something good for our planet.

Let us hope that with the increase of awareness regarding various ecological aspects, we will see the drawings of the author from the Happy Earth series.

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *