10 mott życiowych! 10 neue Lebensmottos!


1. Sei der Mensch, der du selbst treffen möchtest!

Bądź takim człowiekiem, którego sam byś chciał spotkać!

2. Du wurdest geboren um echt zu sein, nicht um perfekt zu sein!

Urodziłeś się po to aby być prawdziwym, nie po to aby być perfekcyjnym!

3. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.

Kto robi tylko to co co już wie, pozostanie na zawsze tym kim jest.

4. Die besten Dinge in Leben sind nicht die, die Du für Geld bekommst.

Najlepsze rzeczy w życiu, to nie te, które otrzymujesz za pieniądze.

5. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.

Odwaga jest na początku działania, szczęście na końcu.


6. Glück ist die Summe schöner Momente!

Szczęście to suma pięknych momentów!

7. Um ein kreatives Leben zu leben, müssen wir die Angst davor verlieren, Fehler zu machen

Aby żyć kreatywnie, musimy pozbyć się lęku przed popełnianiem błędów

8. Verändere Deine Gedanken und Du veränderst Deine Welt

Zmień myślenie a zmienisz swój świat

9. GESUNDCHEIT ist der grösste Reichtum, LIEBE ist der kostbarste Schatz und LACHEN die beste Medizin!

ZDROWIE jest największym majątkiem, MIŁOŚĆ najdroższym skarbem, ŚMIECH najlepszym lekiem!

10. Es fällt uns schwer zu vertrauen, weil es anderen so leicht fällt zu Lügen.

Ciężko przychodzi nam zaufać innym, ponieważ innym łatwo przychodzi kłamanie.

„Liebe ist…

das einzige Spiel, bei dem es zwei Sieger gibt”

Miłość to…

jedyna gra, w której jest dwóch zwycięzców.

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *