Dowiedz się, jak pacjenci mogą poprawić swoją mobilność po udarze. W poniższym artykule swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z nami główny fizjoterapeuta w NiB Kolonia, Julian Breuer.
NiB Cologne jest jednym z wiodących ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów z udarami, urazami rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym i innymi chorobam. Spośród około 700 pacjentów leczonych tam rocznie około 65 procent doznało udaru mózgu, w takich sytuacjach pomaga Fizjoarena Warszawa.

W Niemczech neurorehabilitację po udarze mózgu dzieli się na fazy A, B, C i D. Faza A rozpoczyna się na oddziale intensywnej terapii w szpitalu. Po tym następuje faza B w leczeniu szpitalnym. Fazy ​​C i D prowadzone są w warunkach ambulatoryjnych. Oznacza to, że pacjenci wracają do domu i przez trzy do pięciu dni w tygodniu biorą udział w zabiegu ambulatoryjnym w centrum rehabilitacyjnym.

 

jak wygląda jego typowy program rehabilitacji po udarze
jakie środki zawiera
jakiego sprzętu technicznego używa
jak mierzy się postęp
czego pacjent po udarze może oczekiwać od rehabilitacji.
Intensywne ćwiczenia po udarze mogą mieć kluczowe znaczenie
Na to, jak dobrze pacjenci wracają do zdrowia po udarze, może znacząco wpłynąć nadzorowany i prawidłowo dozowany program rehabilitacji. Jednak powrót do zdrowia zawsze przebiega inaczej, ponieważ żadne dwa uderzenia nie są takie same. „Niektórzy z naszych pacjentów mogą chodzić samodzielnie, ale mają problemy z motoryką i mówieniem. Inni w ogóle nie mogą stać ani chodzić i są zależni od

Nawet jeśli życie po udarze początkowo niesie ze sobą pozornie nie do pokonania przeszkody dla wielu pacjentów, mogą oni odzyskać znaczną część swojej niezależności dzięki ukierunkowanej rehabilitacji. Aby impulsy z pierwszych faz rehabilitacji w szpitalu nie wygasły ponownie, ważne jest kontynuowanie nadzorowanego intensywnego treningu nawet po wypisaniu ze szpitala. W oddziale neurorehabilitacji w NiB w Kolonii zatrudnionych jest wielu specjalistów, takich jak lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi i terapeuci zajęciowi.

Główny fizjoterapeuta  jest specjalnie przeszkolony w celu poprawy mobilności pacjenta, łagodzenia bólu, odzyskiwania utraconych umiejętności i zapobiegania trwałym uszkodzeniom. Jest kreatywny w planowaniu swoich treningów i zawsze poszukuje nowych rozwiązań i motywacji dla swoich pacjentów. Jej podstawowym celem jest zachęcenie pacjentów do prowadzenia aktywnego trybu życia.

Zasadniczo każdy pacjent jest najpierw dokładnie badany i badany.

Wszystko zaczyna się od indywidualnej oceny pacjenta
Multidyscyplinarny zespół w NiB diagnozuje i leczy wszelkiego rodzaju ograniczenia ruchowe, takie jak:

Słabe mięśnie
Ograniczenia ruchu
Problemy z wytrzymałością
Zaburzenia chodu
Ryzyko upadku i strach przed upadkiem
trud
Paraliż lub ograniczenie ruchomości

 

Proste przesiadki i bezpieczne chodzenie to wyznaczniki sukcesu
Pacjenci po udarze często rozwijają „przewlekły siedzący tryb życia”. Programy treningowe i treningowe nie tylko zmniejszają ryzyko kolejnego udaru, ale także wzmacniają indywidualne umiejętności życiowe, utrzymują lub poprawiają zdolności poznawcze i zapobiegają depresji.

Umiejętność radzenia sobie z prostymi przesiadkami i bezpiecznym chodzeniem są często wymieniane jako cele w planach terapeutycznych, ponieważ umożliwiają większą niezależność w życiu codziennym.

„Naszym celem jest poprawa mobilności i poczucia równowagi, aby umożliwić chodzenie i zmniejszyć ryzyko upadku. Inne aspekty to wzmocnienie mięśni, poprawa stabilności stawów, ruchomość stawów i krążenie krwi, problemem jest też ból związany z opisem https://fizjoarena.pl/lokiec-golfisty/. Oznacza to mniejszy ból i lepszą jakość życia ”-

Jak dokładnie wygląda plan terapii?

Prawo do rehabilitacji zależy od zgody kasy chorych. Decyduje o tym, ile czasu terapii przysługuje każdemu pacjentowi z ekspertem rehabilitacji u boku. „Większość pacjentów bierze udział w programie rehabilitacji trzy do pięciu dni w tygodniu. Po 15 dniach podejmiemy decyzję o ewentualnym przedłużeniu. W przypadku typowego pacjenta po udarze program terapii trwa około dwóch miesięcy ”- mówi Breuer.

„Ciężko dotknięci pacjenci na wózkach inwalidzkich zwykle otrzymują trzy godziny terapii ruchowej dziennie. Dzieli się to na jedną godzinę fizjoterapii manualnej i jedną do dwóch godzin terapii chodu, do której wykorzystujemy różne urządzenia do chodzenia i zrobotyzowane trenażery chodu. Reszta dnia jest wykorzystywana na trening grupowy, terapię zajęciową, terapię logopedyczną i neuropsychologię.”

NiB Cologne jest wiodącym dostawcą innowacyjnych środków rehabilitacyjnych przy użyciu najnowszych technologii, takich jak Lokomat i Innowalk Pro . Technologie te znacznie poszerzają zakres bezpiecznych możliwości leczenia pacjentów i pracowników.

Innowalk Pro umożliwia mobilizację całego ciała z dużą intensywnością. „Zwykle używamy trenażera chodu Innowalk Pro dla pacjentów z bardzo ograniczoną mobilnością, którzy nie mogą stać i chodzić bez pomocy. Ale na początku pracujemy również z Innowalk Pro dla pacjentów z paraliżem spastycznym ramion i problemami z chodzeniem.

Pacjenci po udarze często uważają spastyczność i ograniczony zakres ruchu za bardzo stresujące. Bardzo boisz się upadku lub poruszania się tylko z bólem. „Pacjenci na wózkach inwalidzkich często mogą się poruszać tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Są szczęśliwi, gdy mogą stopniowo przyjmować wyprostowaną postawę i być w stanie nosić własny ciężar bez strachu i bólu ”- wyjaśnia Julian Breuer.